วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

นายธรรมรัฐ  เตียนสิงห์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลขนุน
นายชยพล  เสนาภักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางเสถียร  ไม้สูงดี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นางสาธิยา  คำขาว  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น